BIC Plzeň pro Compteq | 2022

návrh, projekt, design interiérů i exteriérových úprav; rekonstrukce budovy; kompletní návrh i projekt | Plzeň – VTC Borská Pole   

| foto: Jiří Šebek