Osobním a osobitým přístupem, mladými a nezávislými názory uděláme z každého návrhu a realizace příjemnou vzpomínku.

Ing. František Lebeda

frantisek@dotegg.cz

“Chci mít jako architekt vizi cíl, ale objednávku vždy zpracováváme pro někoho. Cesta ke konečnému výsledku je vždy otázkou dialogu a cíl přichází až k spokojenosti všech zúčastněných stran. “

 

*1979
+ SPŠK Karlovy Vary – Stavební obnova: zaměření na architekturu, obnovu památek, rekonstrukce staveb
+ stavbyvedoucí LT-Spolstav sro
+ ČVUT Praha – FSv: Pozemní stavby a architektura
+ Gradus Praha sro
+ dotegg
+ dotegg architekti sro

Ing. arch. Lucie Lebedová

lucie@dotegg.cz

“Výsledek práce architekta by měl sloužit a nebýt jen hezkým obrázkem do šuplíku.“

 

*1979
+ ČVUT Praha – Fakulta architektury
+ Aristotle University of Thessaloniki
+ Gradus Praha s.r.o.
+ dotegg
+ dotegg architekti s.r.o.

Ing. arch. Helena Šimáčková

architekt

helena@dotegg.cz

Ing. Radka Šrámková

architekt, designer

radka@dotegg.cz

Ing. arch. Lukáš Král

architekt

lukas@dotegg.cz

František Lebeda

technický dozor, rozpočty

technik@dotegg.cz

kompletní návrh interiéru

upgrade jednotlivých prostor

architektonický návrh stavby

architektonická studie - projekt pro stavební povolení/ohlášení

prováděcí projekt

výběr dodavatele, možné zprostředkování dodávek

zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele interiéru

stavební a autorský dozor

zpracování investičních záměrů jako podkladu pro zajištění financování stavebních projektů

spaceplanning, analýza prostor/budov

architektonické a designové řešení speciálního zaměření (výstavy, výlohy, parter atd.)

grafický design (polepy, grafické manuály atd.)

dotegg architekti s.r.o. | IČO: 04435583 | DIČ: CZ04435583 | frantisek@dotegg.cz  | +420 736 286 600