Osobním a osobitým přístupem, mladými a nezávislými názory uděláme z každého návrhu a realizace příjemnou vzpomínku.

Ing. František Lebeda

frantisek@dotegg.cz

“Chci mít jako architekt vizi cíl, ale objednávku vždy zpracováváme pro někoho. Cesta ke konečnému výsledku je vždy otázkou dialogu a cíl přichází až k spokojenosti všech zúčastněných stran. “

 

*1979
+ SPŠK Karlovy Vary – Stavební obnova: zaměření na architekturu, obnovu památek, rekonstrukce staveb
+ stavbyvedoucí LT-Spolstav sro
+ ČVUT Praha – FSv: Pozemní stavby a architektura
+ Gradus Praha sro
+ dotegg
+ dotegg architekti sro

Ing. arch. Lucie Lebedová

lucie@dotegg.cz

“Výsledek práce architekta by měl sloužit a nebýt jen hezkým obrázkem do šuplíku.“

 

*1979
+ ČVUT Praha – Fakulta architektury
+ Aristotle University of Thessaloniki
+ Gradus Praha s.r.o.
+ dotegg
+ dotegg architekti s.r.o.

Ing. arch. Helena Šimáčková

architekt

Ing. Radka Šrámková

architekt, designer

Ing. arch. Olivia Sukhanova

architekt

František Lebeda

technický dozor, rozpočty

kompletní návrh interiéru

upgrade jednotlivých prostor

architektonický návrh stavby

architektonická studie - projekt pro stavební povolení/ohlášení

prováděcí projekt

výběr dodavatele, možné zprostředkování dodávek

zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele interiéru

stavební a autorský dozor

zpracování investičních záměrů jako podkladu pro zajištění financování stavebních projektů

spaceplanning, analýza prostor/budov

architektonické a designové řešení speciálního zaměření (výstavy, výlohy, parter atd.)

grafický design (polepy, grafické manuály atd.)

dotegg architekti s.r.o. | IČO: 04435583 | DIČ: CZ04435583 | frantisek@dotegg.cz  | +420 736 286 600